Tillverkningen av en Stoneboard börjar redan i skogen. För att få ut rätt kvalitet och dimension på virket letas grova granar upp. De får gärna ha vuxit i täta bestånd med träd i alla storlekar, s.k. flerskiktad skog. Då ”tävlar” träden om ljuset och får raka, kvistfria stammar som lämpar sig utmärkt för longboardtillverkning.

När trädet är fällt, kvistat och apterat till rätt längder fraktas stockarna hem till sågverket för vidare förädling.